Dolnośląska Chorągiew Harcerek
50-216 Wrocław, ul. Pomorska 27/2